Hakkımızda

Yazılım ve Oyun Geliştiricileri Derneği; sektör ekosisteminin hak ettiği seviyelere ulaştırılması; mesleki birlik ve dayanışmayı, yeni geliştiricilerin yetiştirilmesi ve onlara yol gösterilmesini sağlamak, sektörel bilgi ve birikimin paylaşımını sağlamak, geliştiricilerin haklarını savunmada yardımcı olmak, sektör üzerinde sosyal sorumluluk projeleri üstlenerek ülkemiz için katma değer oluşturmak için; yazılım ve oyun sektörleri ile ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal ve sektörel gelişmeye katkı sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda gerçekleşmesini temin etmek, sektörün sunduğu imkanlardan tüm vatandaşlarımızın eşit biçimde faydalanabilmesine katkı sunmak, sektörün sorunlarına yönelik somut proje ve fikir önerileri geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

growbyshare hakkında